கல்வி 2 - Instruado 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
49 words
Word  ·  Translation
அத்தியாயம்  ·  ĉapitro  
அரட்டை அடித்தல்  ·  babili  
அழித்தல்  ·  forviŝi  
அழிப்பான்  ·  skrapgumo  
ஆரம்  ·  radiuso  
ஆரம்பப் பள்ளி  ·  bazlernejo  
இயற்பியல்  ·  fiziko  
இலக்கணம்  ·  gramatiko  
இலக்கியம்  ·  literaturo  
உயர்நிலைப் பள்ளி  ·  liceo  
உயிரியல்  ·  biologio  
உளவியல்  ·  psikologio  
கணிதம்  ·  matematiko  
கழித்தல்  ·  subtraho  
கழித்தல் குறி  ·  minus  
கூட்டல்  ·  adicio  
கூட்டல் குறி  ·  plus  
கோணம்  ·  angulo  
சதுரம்  ·  kvadrato  
சமூகவியல்  ·  sociologio  
சாக்பீஸ்  ·  kreto  
சூழலியல்  ·  ekologio  
சோதனை  ·  eksperimento  
சோதனைக் கூடம்  ·  laboratorio  
டிகிரி  ·  grado  
தகவலியல்  ·  informatiko  
தவறு  ·  eraro  
தவறு  ·  malĝusta  
தீர்வு காணுதல்  ·  solvi  
பள்ளி தொடர்பான  ·  lerneja  
பாடப் பொருள்  ·  lernobjekto  
புவியியல்  ·  geografio  
பெருக்கல்  ·  multipliko  
பொருளியல்  ·  ekonomio  
பேனா  ·  skribilo  
ப்ரொஜெக்டர்  ·  projekciilo  
மனப்பாடம்  ·  parkere  
முக்கோணம்  ·  triangulo  
முதுகில் மாட்டும் பை  ·  tornistro  
முறையமைப்பு  ·  sistemo  
மொத்தம்  ·  sumo  
மையக்கருத்து  ·  temo  
வகுத்தல்  ·  divido  
வகுப்புத் தோழர்  ·  samklasano  
வடிவியல்  ·  geometrio  
வட்டம்  ·  cirklo  
வரலாறு  ·  historio  
வரைதல்  ·  desegni  
வானவியல்  ·  astronomio