குடும்பம் - Familio

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
45 words
Word  ·  Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு  ·  frekventi  
(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  ·  geedziĝi  
அத்தை  ·  onklino  
இரட்டை  ·  ĝemelo  
உறவினர்கள்  ·  parencoj  
உறுப்பினர்  ·  membro  
கணவன்  ·  edzo  
கல்யாணம்  ·  edziĝfesto  
காதலன்  ·  amiko, amato  
காதலி  ·  amikino, amatino  
குடும்பம்  ·  familio  
குழந்தை  ·  infano  
சகோதரன்  ·  frato  
சகோதரி  ·  fratino  
சந்ததி  ·  ido  
ஜோடி  ·  paro  
தந்தை  ·  patro  
தாத்தா  ·  avo  
தாத்தா பாட்டி  ·  geavoj  
தாய்  ·  patrino  
திருமண உடை  ·  edzinrobo  
திருமண தினம்  ·  datreveno de geedziĝo  
திருமணம்  ·  edziĝo  
பாட்டி  ·  avino  
பெற்றோர்  ·  gepatroj  
பேத்தி  ·  nepino  
பேரக்குழந்தைகள்  ·  genepoj  
பேரன்  ·  nepo  
மகன்  ·  filo  
மகள்  ·  filino  
மனைவி  ·  edzino  
மருமகன்  ·  nevo  
மருமகள்  ·  nevino  
மாமனார்  ·  bopatro  
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  ·  kuzo  
மாமா  ·  onklo  
மாமியார்  ·  bopatrino  
மாற்றாந்தந்தை  ·  duonpatro  
மாற்றாந்தாய்  ·  duonpatrino  
மாற்றான் சகோதரன்  ·  duonfrato  
மாற்றான் பெற்றோர்  ·  gebopatroj  
முப்பாட்டி  ·  praavino  
முழு குடும்பம்  ·  la tuta familio  
மூதாதையர்  ·  praulo  
மைத்துனி  ·  bofratino