தாவரங்கள் - Plantoj

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Esperanto
36 words
Word  ·  Translation
இதழ்  ·  petalo  
ஊதாப்பூ  ·  violo  
எலுமிச்சை மரம்  ·  tilio  
கசகசா  ·  papaveto  
கடற்பாசி  ·  algo  
கருவாலி மரம்  ·  kverko  
கருவிழி  ·  irido  
கற்றாழை  ·  kakto  
கஷ்கொட்டை  ·  kaŝtanarbo  
கிறிஸ்துமஸ் மரம்  ·  kristnaska arbo  
கிளை  ·  branĉo  
சாம்பல் மரம்  ·  frakseno  
சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி  ·  leontodo  
ஜெரேனியம்  ·  geranio  
டெய்சி  ·  lekanto  
தண்டு  ·  trunketo  
தாமரை  ·  lotuso  
துளிப்பூ  ·  tulipo  
தேவதாரு  ·  pino  
தேவதாரு  ·  abio  
நடுதல்  ·  planti  
நீலமணிப்பூ  ·  kampanulo  
நெட்டிலிங்கம்  ·  poplo  
பனித் துளி  ·  galanto  
பனை மரம்  ·  palmo  
புதர்  ·  arbetaĵo  
பூச்ச மரம்  ·  betulo  
பூச்செண்டு  ·  bukedo  
பேர் அரளி  ·  narciso  
மரம்  ·  arbo  
மலர்  ·  floro  
மாப்பிள்  ·  acero  
முள்  ·  dorno  
ரோஜா  ·  rozo  
ரோவன்  ·  sorparbo  
வில்லோ  ·  saliko