இயக்கம், திசைகள் - Movement, Directions

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Move slowly, drive safely.
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: English
0 words