பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Verschillende Bijwoorden 148 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Dutch
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    tamelijk
   0 0 அங்கே    daar
   0 0 அடிக்கடி    vaak
   0 0 அதிகமாக    meer
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    Trouwens …
   0 0 அநேகமாக    misschien
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    eventueel
   0 0 அப்பொழுது    dan
   0 0 அரிதாக    zelden
   0 0 அறவே    helemaal
   0 0 ஆகையால்    daarom
   0 0 இங்கே    hier
   0 0 இன்னும்    desondanks
   0 0 உண்மையிலேயே    werkelijk
   0 0 உறுதியாக    zeker
   0 0 எங்கே    waar
   0 0 எத்தனை    hoeveel
   0 0 என்ன    wat
   0 0 எப்படி    hoe
   0 0 எப்பொழுதும்    altijd
   0 0 எவ்வளவு    hoeveel
   0 0 ஏனெனில்    omdat
   0 0 ஏன்    waarom
   0 0 ஒன்றாக    samen
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    nooit
   0 0 ஒரே ஒரு    slechts
   0 0 கிட்டத்தட்ட    bijna
   0 0 கூட    ook
   0 0 சிறிது    een klein beetje
   0 0 சில வேளைகளில்    soms
   0 0 தலைகீழாக    ondersteboven
   0 0 நடுவில்    in het midden
   0 0 நன்கு    goed
   0 0 நிச்சயமாக    natuurlijk
   0 0 நிறைய    veel
   0 0 பொதுவாக    in het algemeen
   0 0 போதுமான    genoeg
   0 0 மிகப் பல    te veel
   0 0 மிகவும்    zeer
   0 0 மிகவும்    alleszins
   0 0 மிகுதியாக    te veel
   0 0 மீண்டும்    weer
   0 0 முன்னாள்    vroeger
   0 0 மேலும்    eveneens
   0 0 மோசமாக    slecht
   0 0 யார்    wie
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    binnenstebuiten
   0 0 வழக்கமாக    gewoonlijk
Languages: Tamil, Dutch, more...
Lessons: Tamil-Dutch, more...