வானிலை - Weer

மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்.. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed

22 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Dutch
Word Translation
   0 0 காற்று அடிக்கிறது    Het waait.
   0 0 குளிராக உள்ளது.    Het is koud.
   0 0 குளிர் அடிக்கத் தொடங்குகிறது.    Het begint koud te worden.
   0 0 குளிர் அடைதல்    het koud krijgen
   0 0 குளிர்ச்சியாக உள்ளது.    Het is koel.
   0 0 சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது.    Het is warm.
   0 0 நனைதல்    nat worden
   0 0 நனைத்தல்    nat maken
   0 0 பனி    de sneeuw
   0 0 பனி பொழிகிறது.    Het sneeuwt.
   0 0 பனி பொழிதல்    sneeuwen
   0 0 மழை    de regen
   0 0 மழை பொழிகிறது.    Het regent.
   0 0 மழை பொழிதல்    regenen
   0 0 மாறுகிறது    veranderlijk
   0 0 மூடுபனி    mist
   0 0 மேகமூட்டம்    bewolkt
   0 0 வானிலை    het weer
   0 0 வானிலை எவ்வாறு உள்ளது?    Hoe is het weer?
   0 0 வானிலை மோசமாக உள்ளது.    Het is slecht weer.
   0 0 வெயில் அடிக்கிறது.    Het is zonnig.
   0 0 வெளியே இதமாக இருக்கிறது.    Het is lekker weer.
Languages: Tamil, Dutch, more...
Lessons: Tamil-Dutch, more...