பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Různá slovesa 266 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Czech
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    nechat
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    klábosit
   0 0 அறிந்துகொள்வது    vědět
   0 0 அழைப்பது    pozvat
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    rušit
   0 0 இணைப்பது    připojit
   0 0 இயலுதல்    moct
   0 0 இழப்பது    ztratit
   0 0 உடைப்பது    lámat
   0 0 உருவாக்குவது    vytvořit
   0 0 உலர்த்துவது    sušit
   0 0 ஊதுவது    foukat
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    vyšroubovat
   0 0 எதையாவது திருகுவது    našroubovat
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    mračit se
   0 0 ஏமாற்றுவது    klamat
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    chybovat
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    odpočinout si
   0 0 கண்விழிப்பது    vzbudit se
   0 0 கவலைப்படுவது    dělat si starosti o
   0 0 காலியாக்குவது    vyprázdnit se
   0 0 கிழிப்பது    roztrhat
   0 0 கிழ்ப்படிவது    dodržovat
   0 0 கீழே போடுவது    snížit
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    neřídit se
   0 0 குனிவது    ohnout
   0 0 கேலி பேசுவது    dělat si legraci
   0 0 கைப்பற்றுவது    zachytit
   0 0 சந்திப்பது    potkat
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    mluvit plynule
   0 0 சரிபார்ப்பது    kontrolovat
   0 0 சலிப்படைவது    nudit se
   0 0 சுத்தம் செய்வது    mýt
   0 0 தடுப்பது    zakázat
   0 0 திருடுவது    ukrást
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    vrátit
   0 0 துடைப்பது    stírat
   0 0 துளையிடுவது    nudit
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    zlobit
   0 0 தோற்கடிப்பது    bít
   0 0 நடுங்குவது    třást
   0 0 நடைபெறுவது    konat se
   0 0 நம்புவது    věřit
   0 0 நினைவுகூறுவது    vzpomenout si
   0 0 நிரப்புவது    vyplnit
   0 0 நீக்குவது    odstranit
   0 0 பதிலளிப்பது    odpovědět
   0 0 பழகிப்போவது    zvyknout si na
   0 0 பாதுகாப்பது    chránit
   0 0 பின்பற்றுவது    následovat
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    oddělit
   0 0 புகார் கொடுப்பது    stěžovat si
   0 0 போராடுவது    bojovat
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    znamenat
   0 0 மாற்றுவது    změnit
   0 0 மீட்பது    zachránit
   0 0 மீண்டும் செய்வது    opakovat
   0 0 மூழ்குவது    potopit
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    přemluvit
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    slíbit
   0 0 வாழ்த்துவது    přát si
   0 0 விடுவிப்பது    uvolnit
   0 0 விரிப்பது    rozšířit
   0 0 விரும்புவது    chtít
   0 0 விளக்குவது    vysvětlit
   0 0 வெற்றிபெறுவது    následovat
Languages: Tamil, Czech, more...
Lessons: Tamil-Czech, more...