பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Různá příslovce 148 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Czech
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    spíše
   0 0 அங்கே    tu
   0 0 அடிக்கடி    často
   0 0 அதிகமாக    více
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    ostatně
   0 0 அநேகமாக    možná
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    pravděpodobně
   0 0 அப்பொழுது    pak
   0 0 அரிதாக    zřídka
   0 0 அறவே    vůbec
   0 0 ஆகையால்    proto
   0 0 இங்கே    tady
   0 0 இன்னும்    ještě
   0 0 உண்மையிலேயே    opravdu
   0 0 உறுதியாக    jistě
   0 0 எங்கே    kde
   0 0 எத்தனை    jak mnoho
   0 0 என்ன    co
   0 0 எப்படி    jak
   0 0 எப்பொழுதும்    vždy
   0 0 எவ்வளவு    jak moc
   0 0 ஏனெனில்    protože
   0 0 ஏன்    proč
   0 0 ஒன்றாக    společně
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    nikdy
   0 0 ஒரே ஒரு    jen
   0 0 கிட்டத்தட்ட    téměř
   0 0 கூட    také
   0 0 சிறிது    kousek
   0 0 சில வேளைகளில்    někdy
   0 0 தலைகீழாக    vzhůru nohama
   0 0 நடுவில்    ve středu
   0 0 நன்கு    dobře
   0 0 நிச்சயமாக    přirozeně
   0 0 நிறைய    hodně
   0 0 பொதுவாக    obecně
   0 0 போதுமான    dost
   0 0 மிகப் பல    příliš mnoho
   0 0 மிகவும்    velmi
   0 0 மிகவும்    docela
   0 0 மிகுதியாக    příliš mnoho
   0 0 மீண்டும்    znovu
   0 0 முன்னாள்    kdysi
   0 0 மேலும்    také
   0 0 மோசமாக    špatně
   0 0 யார்    kdo
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    odshora dolů
   0 0 வழக்கமாக    obvykle
Languages: Tamil, Czech, more...
Lessons: Tamil-Czech, more...