அளவுகள், அளவைகள் - Mjere, mjerenja

நீங்கள் எதை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள்: அங்குலமா அல்லது சென்டிமீட்டரா? நீங்கள் அளவிடுவதை பழகிவிட்டீர்களா?. Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?

32 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Croatian
Word Translation
   0 0 அகலமான širok
   0 0 அதிகமான više
   0 0 அளவிடுதல் mjeriti
   0 0 அளவு količina
   0 0 உயரம் visina
   0 0 உயர்ந்த visok
   0 0 எடை težina
   0 0 எடை போடுதல் vagati
   0 0 எல்லை, வரம்பு granica
   0 0 கனமான težak
   0 0 காலியான prazan
   0 0 கிலோகிராம் kilogram
   0 0 குறைந்த nizak
   0 0 குறைவான manje
   0 0 சதவீதம் postotak
   0 0 சராசரி prosjek
   0 0 ஜோடி par
   0 0 டஜன் tucet
   0 0 டிகிரி stupanj
   0 0 தடினம் gustoća
   0 0 தராசு vaga
   0 0 துண்டு komad
   0 0 தூரம் daleko
   0 0 நீளமான dugačak
   0 0 நீளம் duljina
   0 0 பகுதி dio
   0 0 பவுண்டு oko 45 kilograma
   0 0 பாதி polovica
   0 0 மட்டம் razina
   0 0 மிதமான srednji
   0 0 மீட்டர் metar
   0 0 லிட்டர் litra
Languages: Tamil, Croatian, more...
Lessons: Tamil-Croatian, more...