மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Ljudi: Rođaci, prijatelji, neprijatelji…44 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Croatian
Word Translation
   0 0 அஞ்சல் அட்டை razglednica
   0 0 அண்டை வீட்டார் susjed
   0 0 அன்பு ljubav
   0 0 அறைத் தோழன் cimer
   0 0 ஆண்பிள்ளை muškarac
   0 0 ஆண்மையுள்ள muški rod
   0 0 ஆராதித்தல் obožavati
   0 0 உண்மை istina
   0 0 உதவி pomoć
   0 0 எதிரி neprijatelj
   0 0 ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல் ljubiti jedan drugoga
   0 0 ஓர் அறிவுரை savjet
   0 0 கடைசிப் பெயர் prezime
   0 0 காதலித்தல் voliti
   0 0 குரல் glas
   0 0 கூட்ட நெரிசல் mnoštvo
   0 0 கை குலுக்குதல் rukovati se
   0 0 சரியாக biti u pravu
   0 0 சஹ (மனிதர்) momak
   0 0 சிறு குழந்தை beba
   0 0 சிறுமி djevojčica
   0 0 சிறுவன் dječak
   0 0 தவறாக pogriješiti
   0 0 நண்பர் prijatelj
   0 0 நபர் osoba
   0 0 நம்பிக்கை வைத்தல் nadati se
   0 0 பரிசு dar
   0 0 பித்தன் போல poput lude osobe
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல் razumjeti
   0 0 பூச்செண்டு buket
   0 0 பெண் žena
   0 0 பெண்மையுள்ள ženski rod
   0 0 பெயர் ime
   0 0 பொய் laž
   0 0 பொய் சொல்லுதல் lagati
   0 0 மக்கள் ljudi
   0 0 மன்னிக்கவும் oprostite
   0 0 முட்டாள் budala
   0 0 முதல் பெயர் ime
   0 0 முத்தமிடுதல் poljubiti
   0 0 முத்தம் poljubac
   0 0 விதவை obudovljen
   0 0 விருந்தாளி gost
   0 0 வெறுத்தல் mrziti
Languages: Tamil, Croatian, more...
Lessons: Tamil-Croatian, more...