பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Различни глаголи 1


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Bulgarian
0 words