பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
65 words
Word  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  ·  ня толькі… але і  
அடியில்  ·  пад  
அதேபோல  ·  таксама як  
அதோடு சேர்த்து  ·  у дадатак  
அனைவரும்  ·  усе  
அருகில்  ·  каля  
அல்லது  ·  той або другі  
அவர்  ·  ён  
அவள்  ·  яна  
அவ்ர்கள்  ·  яны  
அவ்வாறே  ·  таксама  
ஆனால்  ·  але  
இடையில்  ·  паміж  
இரண்டும் ... மேலும்  ·  як… так і  
இருந்த போதிலும்  ·  нягледзячы на  
இருந்து  ·  ад  
இல்  ·  у  
இல்லாமல்  ·  без  
உடன்  ·  з  
உட்புறம்  ·  знутры  
எங்கு  ·  куды  
எங்கே  ·  дзе  
எதிராக  ·  супраць  
எனவே  ·  таму што  
எனில்  ·  калі  
என்ன  ·  што  
எப்படி  ·  як  
எப்போது  ·  калі  
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  ·  акрамя таго  
ஏதாவது  ·  штосьці  
ஏனெனில்  ·  таму што  
ஏன்  ·  чаму  
ஒவ்வொருவரும்  ·  кожны  
க்கு  ·  для  
க்கு  ·  да  
சமயத்தில்  ·  пакуль  
சுற்றிலும்  ·  вакол  
தொடங்கி  ·  з  
நான்  ·  я  
நாம்  ·  мы  
நீ  ·  вы  
நோக்கி  ·  да  
பக்கத்தில்  ·  каля  
படி  ·  у адпаведнасці  
பற்றி  ·  пра  
பின்னால்  ·  за  
பிறகு  ·  пасля  
பொருட்டு  ·  для таго каб  
போது  ·  напрацягу  
மத்தியில்  ·  паміж  
மற்றும்  ·  і  
மீண்டும்  ·  зноў  
மீது  ·  на  
முன்  ·  перад  
மூலம்  ·  скрозь  
மேலும்  ·  звыш таго  
மேலும்  ·  таксама  
மேலும் ஒரு விஷயம்  ·  і яшчэ  
மேல்  ·  у версе  
யாருடைய  ·  чый  
யாரோ ஒருவர்  ·  хтосьці  
யார்  ·  хто  
வரைக்கும்  ·  да  
வெறும்  ·  толькі  
வெளியே  ·  звонку