பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Разнастайныя дзеясловы 2


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
66 words
Word  ·  Translation
அனுமதிப்பது  ·  дазваляць  
அரட்டை அடிப்பது  ·  балбатаць  
அறிந்துகொள்வது  ·  ведаць  
அழைப்பது  ·  запрашаць  
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  ·  турбаваць  
இணைப்பது  ·  далучаць  
இயலுதல்  ·  магчы  
இழப்பது  ·  губляць  
உடைப்பது  ·  ламаць  
உருவாக்குவது  ·  ствараць  
உலர்த்துவது  ·  сушыць  
ஊதுவது  ·  дзьмухаць  
எதையாவது கழற்றுவது  ·  выкручваць што-небудзь  
எதையாவது திருகுவது  ·  закручваць што-небудзь  
எரிச்சல் காட்டுவது  ·  хмурыць бровы  
ஏமாற்றுவது  ·  падманваць  
ஒரு தவறை செய்வது  ·  памыляцца  
ஓய்வெடுப்பது  ·  расслабляцца  
கண்விழிப்பது  ·  прачынацца  
கவலைப்படுவது  ·  клапаціцца пра  
காலியாக்குவது  ·  спустошыць  
கிழிப்பது  ·  разрываць  
கிழ்ப்படிவது  ·  падпарадкавацца  
கீழே போடுவது  ·  губляць  
கீழ்ப்படிய மறுப்பது  ·  не падпарадкавацца  
குனிவது  ·  гнуць  
கேலி பேசுவது  ·  жартаваць  
கைப்பற்றுவது  ·  захопліваць  
சந்திப்பது  ·  сустракаць  
சரளமாகப் பேசுவது  ·  свабодна размаўляць  
சரிபார்ப்பது  ·  праверыць  
சலிப்படைவது  ·  сумаваць  
சுத்தம் செய்வது  ·  мыць  
தடுப்பது  ·  забараняць  
திருடுவது  ·  красці  
திரும்ப ஒப்படைப்பது  ·  вяртаць  
துடைப்பது  ·  выціраць  
துளையிடுவது  ·  уганяць у нуду  
தொந்தரவு செய்வது  ·  дакучаць  
தோற்கடிப்பது  ·  біць  
நடுங்குவது  ·  трасці  
நடைபெறுவது  ·  праходзіць  
நம்புவது  ·  верыць  
நினைவுகூறுவது  ·  памятаць  
நிரப்புவது  ·  напоўніць  
நீக்குவது  ·  выдаляць  
பதிலளிப்பது  ·  адказваць  
பழகிப்போவது  ·  прызвычаіцца да  
பாதுகாப்பது  ·  абараняць  
பின்பற்றுவது  ·  пратрымлівацца  
பிரிந்துவிடுவது  ·  падзяліць  
புகார் கொடுப்பது  ·  скардзіцца  
போராடுவது  ·  біцца  
பொருள் சுட்டுவது  ·  пазначаць  
மாற்றுவது  ·  змяняць  
மீட்பது  ·  ратаваць  
மீண்டும் செய்வது  ·  паўтараць  
மூழ்குவது  ·  тануць  
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  ·  угаворваць  
வாக்குறுதி அளிப்பது  ·  абяцаць  
வாழ்த்துவது  ·  жадаць  
விடுவிப்பது  ·  адпускаць  
விரிப்பது  ·  разгортваць  
விரும்புவது  ·  хацець  
விளக்குவது  ·  тлумачыць  
வெற்றிபெறுவது  ·  дабіцца поспехаў