பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Разнастайныя прыслоўі 1


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
48 words
Word  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  ·  дакладней  
அங்கே  ·  там  
அடிக்கடி  ·  часта  
அதிகமாக  ·  яшчэ  
அது இருக்கட்டும் ...  ·  дарэчы…  
அநேகமாக  ·  можа быць  
அநேகமாக ... போலும்  ·  мажліва  
அப்பொழுது  ·  тады  
அரிதாக  ·  рэдка  
அறவே  ·  наогул  
ஆகையால்  ·  такім чынам  
இங்கே  ·  тут  
இன்னும்  ·  усё яшчэ  
உண்மையிலேயே  ·  на самай справе  
உறுதியாக  ·  вядома  
எங்கே  ·  дзе  
எத்தனை  ·  колькі  
என்ன  ·  што  
எப்படி  ·  як  
எப்பொழுதும்  ·  заўсёды  
எவ்வளவு  ·  колькі  
ஏனெனில்  ·  таму што  
ஏன்  ·  чаму  
ஒன்றாக  ·  разам  
ஒருபோதும் இல்லை  ·  ніколі  
ஒரே ஒரு  ·  толькі  
கிட்டத்தட்ட  ·  амаль  
கூட  ·  таксама  
சிறிது  ·  нешмат  
சில வேளைகளில்  ·  калі-нікалі  
தலைகீழாக  ·  дагары нагамі  
நடுவில்  ·  пасярэдзіне  
நன்கு  ·  добра  
நிச்சயமாக  ·  канешне  
நிறைய  ·  шмат  
பொதுவாக  ·  з большага  
போதுமான  ·  дастаткова  
மிகப் பல  ·  вельмі шмат  
மிகவும்  ·  вельмі  
மிகவும்  ·  даволі  
மிகுதியாக  ·  вельмі шмат  
மீண்டும்  ·  зноў  
முன்னாள்  ·  у мінулым  
மேலும்  ·  таксама  
மோசமாக  ·  дрэнна  
யார்  ·  хто  
வலது பக்கம் வெளியே  ·  навыварат  
வழக்கமாக  ·  звычайна