செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Матэрыялы, рэчы, прадметы


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
42 words
Word  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  ·  матэрыял  
இரும்பு  ·  жалеза  
உருகுதல்  ·  раставаць  
உலர்தல்  ·  сухі  
உலோகம்  ·  метал  
ஊச்சியான  ·  завостраны  
எண்ணெய்  ·  нафта  
கடினமான  ·  цвёрды  
கனமான  ·  цяжкі  
கம்பளி ஆடை  ·  поўсць  
கரடு முரடான  ·  грубы  
கல்  ·  камень  
களிமண்  ·  гліна  
காகிதம்  ·  папера  
குறுகிய  ·  вузкі  
குளிர் அடைதல்  ·  замерзнуць  
குளிர்ச்சியான  ·  халодны  
குளிர்தல்  ·  астудзіцца  
கூர்மையான  ·  востры  
சூடான  ·  гарачы  
செங்கல்  ·  цэгла  
திரவம்  ·  вадкасць  
திறந்த  ·  адчынены  
துணி  ·  тканіна  
துரு பிடித்தல்  ·  іржавець  
துளை  ·  дзіра  
தோல்  ·  скура  
நனைதல்  ·  намокнуць  
நனைத்தல்  ·  намачыць  
நீராவி  ·  пара  
பனிக்கட்டி  ·  лёд  
புத்தம் புதிய  ·  новы  
மரப்பலகை  ·  дошка  
மரம்  ·  драўніна  
மழுங்கிய  ·  тупы  
மிருதுவான  ·  мяккі  
மூடிய  ·  зачынены  
மென்மையான  ·  гладкі  
மேற்பரப்பு  ·  паверхня  
வழுக்குகிற  ·  слізкі  
வாடுதல்  ·  гніць  
வெற்றிடம்  ·  вакуум