மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Рэлігія, палітыка, войска, навука

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. Не прапусціце наш самы сур`ёзны ўрок. Займайцеся каханнем, а не гарцаваннем
Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
62 words
Word  ·  Translation
அணிவகுப்பு  ·  парад  
அதிகாரம்  ·  магутнасць  
அமைதி  ·  свет  
அம்பு  ·  страла  
அரசன்  ·  кароль  
அரசி  ·  каралева  
அரசியல்  ·  палітыка  
அரசியல்வாதி  ·  палітыка  
ஆயுதம்  ·  зброя  
ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி  ·  даследчык  
இயற்பியலாளர்  ·  фізік  
இராணுவம்  ·  ваенны  
இராணுவம்  ·  войска  
ஈட்டி  ·  кап`ё  
எதார்த்த நிலை  ·  рэальнасць  
எதிராக போர் தொடுத்தல்...  ·  весці вайну з  
கடற்படை  ·  ваенна-марскі флот  
கண்டுபிடிப்பாளர்  ·  вынаходнік  
கல்லறை  ·  могілкі  
கவசம்  ·  браня  
காவல்காரர்  ·  паліцэйскі  
கிரகம்  ·  планета  
கிறிஸ்துமஸ்  ·  Каляды  
கொடி  ·  сцяг  
கோவில்  ·  храм  
கைத்துப்பாக்கி  ·  пісталет  
கைப்பற்றுதல்  ·  захопліваць  
சக்ரவர்த்தி  ·  імператар  
சமயப்பற்று கொண்ட      ·  рэлігійны  
சிப்பாய்  ·  салдат  
டவுன் ஹால்  ·  мэрыя  
தலைவர்  ·  лідэр  
தளபதி  ·  генерал  
துணை எந்திரத் துப்பாக்கி  ·  аўтамат  
துப்பாக்கி  ·  агнястрэльная зброя  
தேவாலயம்  ·  царква  
தோற்கடித்தல்  ·  біць  
பலம்  ·  моц  
பாதுகாத்தல்  ·  абараняць  
பிரார்த்தனை செய்தல்  ·  маліцца  
பொதுமக்கள்  ·  грамадзянін  
போராடுதல்  ·  біцца  
போர்  ·  бой  
போர்  ·  вайна  
போர்வீரன்  ·  рыцар  
பொருளியல்  ·  эканоміка  
மசூதி  ·  мячэць  
மாதிரி  ·  узор  
மின்சார  ·  электрычны  
மேயர்  ·  мэр  
ராக்கெட்  ·  ракета  
ரைபிள் துப்பாக்கி  ·  ружжо  
ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்  ·  стрэл  
வரலாற்று இடைக்காலம்  ·  Сярэднявечча  
வாள்  ·  меч  
விஞ்ஞானம்  ·  навука  
விஞ்ஞானி  ·  вучоны  
விடுமுறை  ·  свята  
வெற்றிடம்  ·  вакуум  
வெளி  ·  космас  
வேதியியல்  ·  хімія  
ஹெலிகாப்டர்  ·  верталёт