மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Людзі: сваякі, сябры, ворагі


Usage Examples
Word Language: Tamil
Translation Language: Belarusian
44 words
Word  ·  Translation
அஞ்சல் அட்டை  ·  паштоўка  
அண்டை வீட்டார்  ·  сусед  
அன்பு  ·  каханне  
அறைத் தோழன்  ·  сусед  
ஆண்பிள்ளை  ·  мужчына  
ஆண்மையுள்ள  ·  мужчынскі  
ஆராதித்தல்  ·  абажаць  
உண்மை  ·  праўда  
உதவி  ·  дапамога  
எதிரி  ·  вораг  
ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்  ·  цалавацца  
ஓர் அறிவுரை  ·  парада  
கடைசிப் பெயர்  ·  прозвішча  
காதலித்தல்  ·  кахаць  
குரல்  ·  голас  
கூட்ட நெரிசல்  ·  натоўп  
கை குலுக்குதல்  ·  паціскаць руку  
சரியாக  ·  мець рацыю  
சஹ (மனிதர்)  ·  хлопец  
சிறு குழந்தை  ·  малы  
சிறுமி  ·  дзяўчынка  
சிறுவன்  ·  хлопчык  
தவறாக  ·  не мець рацыі  
நண்பர்  ·  сябар  
நபர்  ·  асоба  
நம்பிக்கை வைத்தல்  ·  спадзявацца  
பரிசு  ·  падарунак  
பித்தன் போல  ·  як дурань  
புரிந்துகொள்ளுதல்  ·  разумець  
பூச்செண்டு  ·  букет  
பெண்  ·  жанчына  
பெண்மையுள்ள  ·  жаночы  
பெயர்  ·  імя  
பொய்  ·  хлусня  
பொய் சொல்லுதல்  ·  ілгаць  
மக்கள்  ·  людзі  
மன்னிக்கவும்  ·  прабач(це)  
முட்டாள்  ·  дурань  
முதல் பெயர்  ·  імя  
முத்தமிடுதல்  ·  цалавацца  
முத்தம்  ·  пацалунак  
விதவை  ·  удавец  
விருந்தாளி  ·  госць  
வெறுத்தல்  ·  ненавідзець