கல்வி 2 - ትምህርት2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

47 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அத்தியாயம்    ምእራፍ (me-ʾe-raa-fe)
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    መለፍለፍ (ma-la-fe-la-fe)
   0 0 அழித்தல்    ማጥፋት (maa-the-faa-te)
   0 0 அழிப்பான்    ላጲስ (laa-phi-se)
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (ya-ma-ja-ma-ri-yaa da-ra-jaa te-me-he-re-te bee-te)
   0 0 இயற்பியல்    ፊዚክስ (fi-zi-ke-se)
   0 0 இலக்கணம்    ሰዋሰው (sa-waa-sa-we)
   0 0 இலக்கியம்    ሥነ ጽሑፍ (sze-na tse-hhu-fe)
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ka-fe-ta-nyaa da-ra-jaa te-me-he-re-te bee-te)
   0 0 உயிரியல்    ባዮሎጂ (baa-yo-lo-ji)
   0 0 உளவியல்    ስነ አእምሮ (se-na ʾa-ʾe-me-ro)
   0 0 கணிதம்    የሂሳብ ትምህርት (ya-hi-saa-be te-me-he-re-te)
   0 0 கழித்தல்    አቀናነስ (ʾa-qa-naa-na-se)
   0 0 கழித்தல் குறி    መቀነስ (ma-qa-na-se)
   0 0 கூட்டல்    አደማመር (ʾa-da-maa-ma-re)
   0 0 கூட்டல் குறி    መደመር (ma-da-ma-re)
   0 0 கோணம்    ማአዘን (maa-ʾa-za-ne)
   0 0 சதுரம்    አራት ማአዘን (ʾa-raa-te maa-ʾa-za-ne)
   0 0 சமூகவியல்    ሶሲዮሎጂ (so-si-yo-lo-ji)
   0 0 சாக்பீஸ்    ጠመኔ (tha-ma-nee)
   0 0 சூழலியல்    ስነ ምህደር (se-na me-he-da-re)
   0 0 சோதனை    ሳይንሳዊ ሙከራ (saa-ye-ne-saa-wi mu-ka-raa)
   0 0 சோதனைக் கூடம்    ቤተ ሙከራ (bee-ta mu-ka-raa)
   0 0 டிகிரி    የአየር መለኪያ (ya-ʾa-ya-re ma-la-ki-yaa)
   0 0 தவறு    ስህተት (se-he-ta-te)
   0 0 தவறு    ስሕተት (se-hhe-ta-te)
   0 0 தீர்வு காணுதல்    መፍትሔ ማግኘት (ma-fe-te-hhee maa-ge-nya-te)
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    ከትምህርት ቤት የተያያዝ (ka-te-me-he-re-te bee-te ya-ta-yaa-yaa-ze)
   0 0 பாடப் பொருள்    ርእስ (re-ʾe-se)
   0 0 புவியியல்    መልካዐ ምድር (ma-le-kaa-ʿa me-de-re)
   0 0 பெருக்கல்    አበዛዝ (ʾa-ba-zaa-ze)
   0 0 பொருளியல்    የምጣኔ ሀብት ጥናት (ya-me-thaa-nee ha-be-te the-naa-te)
   0 0 பேனா    ብዕር (be-ʿe-re)
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    ማናወሪያ (maa-naa-wa-ri-yaa)
   0 0 மனப்பாடம்    በቃል ማጥናት (ba-qaa-le maa-the-naa-te)
   0 0 முக்கோணம்    ሶስት መአዘን (so-se-te ma-ʾa-za-ne)
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    በጀርባ የሚያዝ ቦርሳ (ba-ja-re-baa ya-mi-yaa-ze bo-re-saa)
   0 0 முறையமைப்பு    ደምብ (da-me-be)
   0 0 மொத்தம்    ድምር (de-me-re)
   0 0 மையக்கருத்து    ጭብጥ መልእክት (che-be-the ma-le-ʾe-ke-te)
   0 0 வகுத்தல்    አከፋፈል (ʾa-ka-faa-fa-le)
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    የአንድ ክፍል አባል (ya-ʾa-ne-de ke-fe-le ʾa-baa-le)
   0 0 வடிவியல்    ስለማእዘናት ጥናት (se-la-maa-ʾe-za-naa-te the-naa-te)
   0 0 வட்டம்    ክብ (ke-be)
   0 0 வரலாறு    ታሪክ (taa-ri-ke)
   0 0 வரைதல்    መሳል (ma-saa-le)
   0 0 வானவியல்    አስትሮኖሚ (ʾa-se-te-ro-no-mi)
Languages: Tamil, Amharic, more...
Lessons: Tamil-Amharic, more...