Educație 1 - ትምህርት

Totul despre școală, colegiu, universitate. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

49 words

0 0
Word Language: Romanian
Translation Language: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 a diviza    ማካፈል (maa-kaa-fa-le)
      0 0 a egala    እኩል መሆን (ʾe-ku-le ma-ho-ne)
      0 0 a imprima    አሳታሚ መሳሪያ (ʾa-saa-taa-mi ma-saa-ri-yaa)
      0 0 a întelege    መረዳት (ma-ra-daa-te)
      0 0 a număra    መቁጠር (ma-qu-tha-re)
      0 0 a preda    ማስተማር (maa-se-ta-maa-re)
      0 0 a studia    ማጥናት (maa-the-naa-te)
      0 0 adevărul    እውነት (ʾe-we-na-te)
      0 0 anul scolar    የትምህርት አመት (ya-te-me-he-re-te ʾa-ma-te)
      0 0 chimie    የንጥረ ነገር ሳይንስ (ya-ne-the-ra na-ga-re saa-ye-ne-se)
      0 0 informatică    ኮምፒውተር ሳይንስ (ko-me-pi-we-ta-re saa-ye-ne-se)
      0 0 o agrafă de birou    የወረቀት ማያያዥያ (ya-wa-ra-qa-te maa-yaa-yaa-zhe-yaa)
      0 0 o bibliotecă    ቤተ መጻሀፍት (bee-ta ma-tsaa-ha-fe-te)
      0 0 o carte    መጽሐፍ (ma-tse-hha-fe)
      0 0 o combinaţie    ጥምር (the-me-re)
      0 0 o foaie    ወረቀት (wa-ra-qa-te)
      0 0 o idee    ሃሳብ (haa-saa-be)
      0 0 o linie    መስመር (ma-se-ma-re)
      0 0 o listă    ዝርዝር (ze-re-ze-re)
      0 0 o notă    የክፍል ውጤት (ya-ke-fe-le we-thee-te)
      0 0 o regulă    ህግ (he-ge)
      0 0 o riglă    ማስመሪያ (maa-se-ma-ri-yaa)
      0 0 o sală de clasă    መማሪያ ክፍል (ma-maa-ri-yaa ke-fe-le)
      0 0 o şcoală    ትምህርት ቤት (te-me-he-re-te bee-te)
      0 0 o tablă    ጥቁር ሰሌዳ (the-qu-re sa-lee-daa)
      0 0 o tastatură    የኮምፒውተር መተየቢያ (ya-ko-me-pi-we-ta-re ma-ta-ya-bi-yaa)
      0 0 o temă    የቤት ስራ (ya-bee-te se-raa)
      0 0 o universitate    ዩኒቨርሲቲ (yu-ni-va-re-si-ti)
      0 0 o vacanţă    እረፍት (ʾe-ra-fe-te)
      0 0 un caiet    ማስታወሻ መጻፊያ (maa-se-taa-wa-shaa ma-tsaa-fi-yaa)
      0 0 un calculator    የሂሳብ ስሌት መሳሪያ (ya-hi-saa-be se-lee-te ma-saa-ri-yaa)
      0 0 un comentariu    አስተያየት (ʾa-se-ta-yaa-ya-te)
      0 0 un computer    ኮምፒውተር (ko-me-pi-we-ta-re)
      0 0 un creion    እርሳስ (ʾe-re-saa-se)
      0 0 un curs    የተወሰነ ጊዜ ትምህርት (ya-ta-wa-sa-na gi-zee te-me-he-re-te)
      0 0 un cuvânt    ቃል (qaa-le)
      0 0 un dicţionar    መዝገበ ቃላት (ma-ze-ga-ba qaa-laa-te)
      0 0 un dosar    ዶሴ (do-see)
      0 0 un elev    ተማሪ (ta-maa-ri)
      0 0 un examen    ፈተና (fa-ta-naa)
      0 0 un exerciţiu    ማስልጠኛ (maa-se-le-tha-nyaa)
      0 0 un monitor    ሞኒተር (mo-ni-ta-re)
      0 0 un muzeu    ቤተ መዘክር (bee-ta ma-za-ke-re)
      0 0 un semestru    የትምህርት ወቅት (ya-te-me-he-re-te wa-qe-te)
      0 0 un semn de întrebare    የጥያቄ ምልክት (ya-the-yaa-qee me-le-ke-te)
      0 0 un semn de punctuaţie    ሥራዐተ ነጥብ (sze-raa-ʿa-ta na-the-be)
      0 0 un simbol    ምልክት (me-le-ke-te)
      0 0 un student    ተማሪ (ta-maa-ri)
      0 0 un tip    አይነት (ʾa-ye-na-te)
Languages: Romanian, Amharic, more...
Lessons: Romanian-Amharic, more...