Zaimki, Spójniki, Przyimki - Pronomen, Konjunktionen, Präpositionen65 words

0 0
Word Language: Polish
Translation Language: German
Word Translation
      0 0 Aby    um zu
      0 0 Ale    aber
      0 0 Bez    ohne
      0 0 Blisko    nahe
      0 0 Co    was
      0 0 Co więcej    außerdem
      0 0 Coś    etwas
      0 0 Czyj    wessen
      0 0 Dla    für
      0 0 Dlaczego    warum
      0 0 Do    bis
      0 0 Do    bis
      0 0 Gdzie    wohin
      0 0 Gdzie    wo
      0 0 I    und
      0 0 i... i…    sowohl ... als auch
      0 0 Ja    ich
      0 0 Jak    wie
      0 0 Jeśli    wenn
      0 0 Jeszcze jedno    noch eine Sache
      0 0 Każdy    beide
      0 0 Kiedy    als
      0 0 Kto    wer
      0 0 Ktoś    jemand
      0 0 My    wir
      0 0 Na    auf
      0 0 Na górze, u góry czegoś    auf
      0 0 Nie tylko... ale także    nicht nur ... sondern auch
      0 0 Obok    neben
      0 0 Od    seit
      0 0 Około    über
      0 0 On    er
      0 0 Ona    sie
      0 0 Oni    sie
      0 0 Po    nachher
      0 0 Pod    unter
      0 0 Podczas    während
      0 0 Podczas, gdy    solange
      0 0 Podobnie    ebenso
      0 0 Pomiędzy    zwischen
      0 0 Pomimo    trotz
      0 0 Ponieważ    weil
      0 0 Poprzez    durch
      0 0 Poza    außer
      0 0 Przeciwko    gegen
      0 0 Przede wszystkim    außerdem
      0 0 Tak jak    sowie
      0 0 Także    auch
      0 0 Ty    ihr
      0 0 W    in
      0 0 W dodatku    zusätzlich zu
      0 0 W kierunku    in Richtung zu
      0 0 Według    gemäß
      0 0 Wewnątrz    innen
      0 0 Więc    deswegen
      0 0 Wokół    um
      0 0 Wśród    unter
      0 0 Wszyscy    jedermann
      0 0 Wszystko, wszyscy    alles
      0 0 Właśnie    nur
      0 0 Z    von
      0 0 Z    mit
      0 0 Z przodu    vor
      0 0 Za    hinter
      0 0 Znowu    wieder
Languages: Polish, German, more...
Lessons: Polish-German, more...
Audio Lessons: German-Polish