Zaimki, Spójniki, Przyimki - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
Word Language: Polish
Translation Language: English
Word Translation
      0 0 Aby    in order to
      0 0 Ale    but
      0 0 Bez    without
      0 0 Blisko    near
      0 0 Co    what
      0 0 Co więcej    moreover
      0 0 Coś    something
      0 0 Czyj    whose
      0 0 Dla    for
      0 0 Dlaczego    why
      0 0 Do    until
      0 0 Do    to


      0 0 Gdzie    where
      0 0 I    and
      0 0 i... i…    both … and
      0 0 Ja    I
      0 0 Jak    how
      0 0 Jeśli    if
      0 0 Jeszcze jedno    one more thing
      0 0 Każdy    either
      0 0 Kiedy    when
      0 0 Kto    who
      0 0 Ktoś    someone
      0 0 My    we
      0 0 Na    on
      0 0 Na górze, u góry czegoś    on top of
      0 0 Nie tylko... ale także    not only … but also
      0 0 Obok    beside
      0 0 Od    since
      0 0 Około    about
      0 0 On    he
      0 0 Ona    she
      0 0 Oni    they
      0 0 Po    after
      0 0 Pod    under
      0 0 Podczas    during
      0 0 Podczas, gdy    while
      0 0 Podobnie    likewise
      0 0 Pomiędzy    between
      0 0 Pomimo    in spite of
      0 0 Ponieważ    because
      0 0 Poprzez    through
      0 0 Poza    outside of
      0 0 Przeciwko    against
      0 0 Przede wszystkim    above all
      0 0 Tak jak    as well as
      0 0 Także    also
      0 0 Ty    you
      0 0 W    in
      0 0 W dodatku    in addition to
      0 0 W kierunku    toward
      0 0 Według    according to
      0 0 Wewnątrz    inside
      0 0 Więc    so
      0 0 Wokół    around
      0 0 Wśród    among
      0 0 Wszyscy    everybody
      0 0 Wszystko, wszyscy    all
      0 0 Właśnie    just
      0 0 Z    from
      0 0 Z    with
      0 0 Z przodu    in front of
      0 0 Za    behind
      0 0 Znowu    again
Languages: Polish, English, more...
Lessons: Polish-English, more...
Audio Lessons: Polish-English