Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Pronombres, Conjunción, Preposiciones65 words

2 0
Word Language: Greek
Translation Language: Spanish
Word Translation
      0 0 ακριβώς    sólo
      0 0 αλλά    pero
      0 0 από    de
      0 0 από τότε    desde
      0 0 αυτή    ella
      0 0 αυτοί    ellos
      0 0 αυτός    el
      0 0 για    por
      0 0 γιατί    por qué
      0 0 γύρω από    alrededor de
      0 0 δίπλα από    al lado (de)
      0 0 εάν    si


      0 0 είτε    cada
      0 0 εμείς    nosotros
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    otra cosa más
      0 0 ενάντια    en contra de
      0 0 ενώ    mientras
      0 0 έξω από    fuera de
      0 0 επειδή    porque
      0 0 επιπλέον    más aún
      0 0 επιπλέον    además
      0 0 επίσης    también
      0 0 εσείς   
      0 0 έτσι    por eso
      0 0 και    y
      0 0 και το ένα και το άλλο    ambos…y
      0 0 κάποιος    alguien
      0 0 κατά τη διάρκεια    durante
      0 0 κάτι    algo
      0 0 κατόπιν    después de
      0 0 κάτω από    debajo
      0 0 κοντά    cerca de
      0 0 με    con
      0 0 μέσα    dentro de
      0 0 μέσα    en
      0 0 μέσω    a través de
      0 0 μεταξύ    entre
      0 0 μεταξύ    entre
      0 0 μέχρι    hasta
      0 0 μπροστά από    delante de
      0 0 όλοι    todos
      0 0 όλοι    todos
      0 0 όπου    adónde
      0 0 όπου    dónde
      0 0 όπως και    lo mismo que
      0 0 όταν    cuando
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    no sólo... sino...
      0 0 πάλι    de nuevo
      0 0 πάνω    en
      0 0 πάνω από    encima de
      0 0 πάρ`αυτα    a pesar de
      0 0 παρομοίως    asimismo
      0 0 περίπου    sobre
      0 0 πίσω από    detrás de
      0 0 ποιανού    de quién
      0 0 ποιοι    quién
      0 0 προ πάντων    además
      0 0 προκειμένου    para
      0 0 προς    hacia
      0 0 προς    a
      0 0 πώς    cómo
      0 0 σύμφωνα με    según
      0 0 τι    qué
      0 0 χωρίς    sin
Languages: Greek, Spanish, more...
Lessons: Greek-Spanish, more...
Audio Lessons: Spanish-Greek