فعل‌های گوناگون 2 - Olika Verb 266 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Swedish
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    att önska
      0 0 آزاد کردن    att släppa
      0 0 آزردن    att irritera
      0 0 اتفاق افتادن    att ta plats
      0 0 اجازه دادن    att låta
      0 0 اخم کردن    att rynka pannan
      0 0 از دست دادن    att förlora
      0 0 استراحت کردن    att slappna av
      0 0 اسیر کردن    att fånga
      0 0 اشتباه کردن    att göra ett misstag
      0 0 انداختن    att tappa
      0 0 ایجاد کردن    att skapa
      0 0 باز کردن    att avslöja
      0 0 باور کردن    att tro
      0 0 به خاطر آوردن    att komma ihåg…
      0 0 بیدار شدن    att vakna
      0 0 ترغیب کردن    att övertyga
      0 0 تغییر دادن    att ändra
      0 0 تند تند حرف زدن    att pladdra
      0 0 توانستن    att kunna
      0 0 توضیح دادن    att förklara
      0 0 تکرار کردن    att repetera
      0 0 جدا کردن    att separera
      0 0 حذف کردن    att ta bort
      0 0 خالی کردن    att tömma
      0 0 خسته کردن    att tråka ut
      0 0 خشک کردن    att torka
      0 0 خم شدن    att böja
      0 0 خواستن    att vilja
      0 0 دانستن    att veta
      0 0 دزدیدن    att stjäla
      0 0 دعوا کردن    att slåss
      0 0 دعوت کردن    att bjuda in
      0 0 دمیدن    att blåsa
      0 0 دنباله روی کردن    att följa
      0 0 روان صحبت کردن    att prata flytande
      0 0 زدن    att besegra
      0 0 سرپیچی کردن    att vara olydig
      0 0 شستن    att tvätta
      0 0 شوخی کردن    att skämta
      0 0 شکایت کردن    att klaga
      0 0 شکستن    att ha sönder
      0 0 ضمیمه کردن    att fästa
      0 0 عادت کردن    att bli van vid
      0 0 غرق شدن    att sänka
      0 0 فریب دادن    att lura
      0 0 قول دادن    att lova
      0 0 لرزیدن    att skaka
      0 0 محافظت کردن    att skydda
      0 0 مزاحم شدن    att störa
      0 0 معنی دادن    att betyda
      0 0 ملاقات کردن    att möta
      0 0 ممنوع کردن    att förbjuda
      0 0 موفق شدن    att lyckas
      0 0 نجات دادن    att rädda
      0 0 نگران چیزی بودن    att oroa sig över
      0 0 پاره کردن    att riva
      0 0 پاسخ دادن    att svara
      0 0 پاک کردن    att torka
      0 0 پر کردن    att fylla i
      0 0 پس دادن    att ge tillbaka
      0 0 پیروی کردن    att lyda
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    att skruva något
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    att skruva loss något
      0 0 کسل بودن    att ha tråkigt
      0 0 کنترل کردن    att kolla
Languages: Farsi, Swedish, more...
Lessons: Farsi-Swedish, more...