ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Pronume, Conjucții, Prepoziții



65 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Romanian




Word Translation
      0 0 آنها    ei
      0 0 از    de când
      0 0 از    de la
      0 0 از طریق    de-a lungul
      0 0 اما    dar
      0 0 او    ea
      0 0 او    el
      0 0 اگر    dacă
      0 0 با    cu
      0 0 بدون    fără
      0 0 برای    pentru
      0 0 بنابراین    așa
      0 0 به    la
      0 0 به رغم    împotriva a
      0 0 به سمت    spre
      0 0 به منظور    pentru a
      0 0 به همین شکل    la fel ca
      0 0 به کجا    încotro
      0 0 بین    între
      0 0 تا    până
      0 0 تحت    sub
      0 0 جایی که    unde
      0 0 خارج از    în afară
      0 0 داخل    înăuntru
      0 0 در    în timpul
      0 0 در    în
      0 0 در اطراف    în jurul
      0 0 در بالای    deasupra
      0 0 در برابر    împotriva
      0 0 در حالی که    în timp ce
      0 0 در مقابل    în față
      0 0 در میان    printre
      0 0 در کنار    în lateral
      0 0 درباره    despre
      0 0 دوباره    din nou
      0 0 روی    pe
      0 0 شما    tu
      0 0 طبق    conform cu
      0 0 علاوه بر    în plus
      0 0 علاوه بر این    în plus
      0 0 فقط    doar
      0 0 ما    noi
      0 0 مال چه کسی    al cui
      0 0 من    eu
      0 0 نزدیک    lângă
      0 0 نه تنها... بلکه    nu numai…dar și..
      0 0 هر دوی ...و...    și..și
      0 0 همانگونه که    la fel ca
      0 0 همه    toți
      0 0 همه    toți
      0 0 همچنین    de asemenea
      0 0 و    și
      0 0 وقتی که    când
      0 0 پس از    după
      0 0 پشت سر    după
      0 0 چرا    de ce
      0 0 چه    ce
      0 0 چه کسی    cine
      0 0 چون    deoarece
      0 0 چگونه    cum
      0 0 چیزی    ceva
      0 0 کسی    cineva
      0 0 گذشته از هرچیزی    peste toate
      0 0 یا    oricare
      0 0 یک چیز دیگر    încă ceva
Languages: Farsi, Romanian, more...
Lessons: Farsi-Romanian, more...