مقیاس و اندازه گیری - 단위 측정

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?

32 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Korean
Word Translation
      0 0 اندازه گرفتن    재다
      0 0 بالا    높은
      0 0 بخش    부분
      0 0 بلند   
      0 0 بلندی    높이
      0 0 بیشتر    더 많은
      0 0 حد    제한
      0 0 خالی    텅빈
      0 0 درجه    정도
      0 0 درصد    퍼센트
      0 0 دور   
      0 0 سطح    수준
      0 0 سنگین    무거운
      0 0 ضخامت    두께
      0 0 طول    길이
      0 0 لیتر    리터
      0 0 متر    미터
      0 0 متوسط    중간
      0 0 مقیاس    저울
      0 0 میانگین    평균
      0 0 نیم    절반
      0 0 وزن    무게
      0 0 وزن کردن    무게가 나가다
      0 0 وسیع    넓은
      0 0 پوند    파운드
      0 0 کم    낮은
      0 0 کمتر    더 적은
      0 0 کمیت   
      0 0 کیلوگرم    킬로그램
      0 0 یک جفت    한 쌍
      0 0 یک دوجین    한 다스
      0 0 یک قطعه    조각
Languages: Farsi, Korean, more...
Lessons: Farsi-Korean, more...