کار، تجارت، اداره - 일, 비즈니스, 사무실

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기

44 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Korean
Word Translation
      0 0 اجباری    의무적인
      0 0 اختلال    무질서
      0 0 استفاده کردن    사용하다
      0 0 ایده    아이디어
      0 0 تامین کردن    공급하다
      0 0 تجارت    비즈니스
      0 0 تجربه    경험
      0 0 تعطیلات    휴가
      0 0 تعمیر کردن    고치다
      0 0 تمبر    우표
      0 0 جلسه    약속
      0 0 حسابداری    회계
      0 0 دفتر    사무실
      0 0 رئیس    상사
      0 0 روزنامه    신문
      0 0 روش    방법
      0 0 سفارش    질서
      0 0 صرف نظر کردن    취소하다
      0 0 ماشین حساب    계산기
      0 0 مالک    주인
      0 0 مجله    잡지
      0 0 مدیریت    관리
      0 0 مسئوليت    책임
      0 0 مشکل    문제
      0 0 موس    마우스
      0 0 میز    책상
      0 0 نامه    편지
      0 0 پاکت    봉투
      0 0 پوشه    파일
      0 0 پیشنهاد دادن    제공하다
      0 0 چاپگر    프린트기
      0 0 کار کردن    일하다
      0 0 کارآمد    효율적인
      0 0 کارخانه    공장
      0 0 کارمند    직원
      0 0 کامل    완성하다
      0 0 کامپیوتر    컴퓨터
      0 0 کتاب   
      0 0 کپی کردن    복사하다
      0 0 کیف کوچک    서류가방
      0 0 گزارش    해설
      0 0 گزارش    보고서
      0 0 گیره کاغذ    클립
      0 0 یادداشت    메모
Languages: Farsi, Korean, more...
Lessons: Farsi-Korean, more...