Religion, Politics, Military, Science - Náboženství, politika, armáda, věda

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

62 words

0 0
Word Language: English
Translation Language: Czech
Word Translation
      0 0 a battle    bitva
      0 0 a church    kostel
      0 0 a civilian    civilista
      0 0 a firearm    střelná zbraň
      0 0 a flag    vlajka
      0 0 a general    generál
      0 0 a helicopter    helikoptéra
      0 0 a holiday    dovolená
      0 0 a king    král
      0 0 a knight    rytíř
      0 0 a leader    vůdce
      0 0 a mayor    primátor
      0 0 a mosque    mešita
      0 0 a parade    přehlídka
      0 0 a physicist    fyzik
      0 0 a pistol    pistole
      0 0 a planet    planeta
      0 0 a policeman    policista
      0 0 a politician    politik
      0 0 a queen    královna
      0 0 a rifle    puška
      0 0 a rifle shot    výstřel z pušky
      0 0 a rocket    raketa
      0 0 a sample    vzor
      0 0 a scientist    vědec
      0 0 a soldier    voják
      0 0 a spear    kopí
      0 0 a submachine gun    automatická pistole
      0 0 a sword    meč
      0 0 a temple    chrám
      0 0 a town hall    radnice
      0 0 a war    válka
      0 0 a weapon    zbraň
      0 0 an armour    brnění
      0 0 an army    armáda
      0 0 an arrow    šipka
      0 0 an emperor    císař
      0 0 an explorer    objevitel
      0 0 an inventor    vynálezce
      0 0 cemetery    hřbitov
      0 0 chemistry    chemie
      0 0 Christmas    vánoce
      0 0 economics    ekonomie
      0 0 electric    elektrický
      0 0 Middle Ages    středověk
      0 0 military    vojsko
      0 0 navy    námořnictvo
      0 0 peace    mír
      0 0 politics    politika
      0 0 power    síla
      0 0 reality    skutečnost
      0 0 religious    věřící
      0 0 science    věda
      0 0 space    vesmír
      0 0 strength    síla
      0 0 to beat    udeřit
      0 0 to capture    zajmout
      0 0 to fight    bojovat
      0 0 to pray    modlit se
      0 0 to protect    chránit
      0 0 to wage war against ...    vést válku proti
      0 0 vacuum    vakuum
Languages: English, Czech, more...
Lessons: English-Czech, more...
Audio Lessons: Czech-English