Stedord, Bindeord, Forholdsord - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

0 0
Word Language: Danish
Translation Language: Swedish
Word Translation
      0 0 alle    alla
      0 0 alt    alla
      0 0 både ... og    både…och
      0 0 bagved    bakom
      0 0 bare    bara
      0 0 da    när
      0 0 de    dem
      0 0 desuden    dessutom
      0 0 du    du
      0 0 efter    efter
      0 0 en ting til    en sak till
      0 0 endvidere    dessutom
      0 0 enten    endera
      0 0 for    för att
      0 0 for at    så att
      0 0 foran    framför
      0 0 fordi    för att
      0 0 fra    från
      0 0 frem for alt    framför allt
      0 0 han    han
      0 0 hun    hon
      0 0 hvad    vad
      0 0 hvem    vem
      0 0 hvis    om
      0 0 hvis    vems
      0 0 hvor    var
      0 0 hvordan    hur
      0 0 hvorfor    varför
      0 0 hvorhen    var(till)
      0 0 i løbet af    under
      0 0 iblandt    bland
      0 0 ifølge    enligt
      0 0 igen    igen
      0 0 igennem    genom
      0 0 ikke kun … men også    inte bara…men också
      0 0 imellem    mellan
      0 0 imens    medan
      0 0 imod    emot
      0 0 imod    mot
      0 0 ind    i
      0 0 indenfor    inuti
      0 0 indtil    tills
      0 0 jeg    Jag
      0 0 ligeledes    likaledes
      0 0 med    med
      0 0 men    men
      0 0 nogen    någon
      0 0 noget    något
      0 0 nær    nära
      0 0 og    och
      0 0 også    också
      0 0 om    om
      0 0 omkring    runt
      0 0 ovenpå    ovanpå
      0 0   
      0 0   
      0 0 såvel som    även
      0 0 siden    sen
      0 0 til    till
      0 0 til trods for    trots
      0 0 uden    utan
      0 0 udenfor    utanför
      0 0 under    under
      0 0 ved siden af    bredvid
      0 0 vi    vi
Languages: Danish, Swedish, more...
Lessons: Danish-Swedish, more...