Zabava, umjetnost, glazba - Ludi, Ars, Musica

Kakav bi bio naš život bez umjetnosti? Prazna ljuštura.
Usage Examples
Word Language: Croatian
Translation Language: Latin
49 words
Word  ·  Translation
autor  ·  scriptor  
buka  ·  strepitus  
cirkus  ·  circus  
flauta  ·  tibia  
gitara  ·  cithara  
glas  ·  vox  
glasovir  ·  clavile  
glazba  ·  musica  
harmonika  ·  accordeon  
igračka  ·  crepundium  
kazališna predstava  ·  fabula  
kazališni  ·  theatralis  
kazalište  ·  theatrum  
kino  ·  cinemateum  
kip  ·  statua  
kist za bojenje  ·  peniculus  
klaun  ·  citeria  
kofer  ·  riscus  
komedija  ·  comoedia  
literatura  ·  littera  
lutka  ·  pupa  
odmarati  ·  adquiesco  
park  ·  hortus  
pjesma  ·  carmen  
pjesma  ·  carmen  
pjesnik  ·  poeta  
pjevač  ·  cantor  
pjevački zbor  ·  capella  
pjevati  ·  cantare  
plač  ·  vociferatio  
plesati  ·  saltare  
pocrnjeti  ·  coloro  
poezija  ·  poesis  
portret  ·  effigies  
praviti buku  ·  strepitum egere  
realističan  ·  realisticus  
ribolov  ·  piscandus  
saksofon  ·  saxophonum  
šaliti  ·  jocor  
šapat  ·  murmur  
šaptati  ·  mussitare  
slika  ·  pictura  
slikar  ·  pictor  
truba  ·  cornu  
uloga  ·  pars  
violina  ·  violina  
zvoniti  ·  persono  
zvono  ·  tintinabulum  
zvuk  ·  sonus