Цифри - 숫자

Едно, две, три... Милион, милиард. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억

31 words

0 0
Word Language: Bulgarian
Translation Language: Korean
Word Translation
      0 0 втори    두번째
      0 0 двадесет    스물
      0 0 дванадесет    열둘
      0 0 две   
      0 0 девет    아홉
      0 0 деветдесет    아흐
      0 0 десет   
      0 0 единадесет    열하나
      0 0 едно    하나
      0 0 милион    백만
      0 0 милиярд    십억
      0 0 номер    숫자
      0 0 осем    여덟
      0 0 осемдесет    여든
      0 0 пет    다섯
      0 0 петдесет   
      0 0 първи    첫번째
      0 0 реден    서수
      0 0 седем    일곱
      0 0 седемдесет    일흔
      0 0 сто   
      0 0 трети    세번째
      0 0 три   
      0 0 тридесет    서른
      0 0 тринадесет    열셋
      0 0 хиляда   
      0 0 цифра    자리수
      0 0 четири   
      0 0 четиридесет    마흔
      0 0 шест    여섯
      0 0 шестдесет    예순
Languages: Bulgarian, Korean, more...
Lessons: Bulgarian-Korean, more...