பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Actiones Variae II59 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Latin
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது sinere
   0 0 அரட்டை அடிப்பது garrire
   0 0 அறிந்துகொள்வது scire
   0 0 அழைப்பது advocare
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது turbare
   0 0 இணைப்பது adiungere
   0 0 இயலுதல் posse
   0 0 இழப்பது amittere
   0 0 உடைப்பது rumpere
   0 0 உருவாக்குவது facere
   0 0 உலர்த்துவது adsicco
   0 0 ஊதுவது adspirare
   0 0 ஏமாற்றுவது mentiri
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது errare
   0 0 ஓய்வெடுப்பது remittere
   0 0 கண்விழிப்பது exuscitare
   0 0 கவலைப்படுவது curare
   0 0 காலியாக்குவது inanire
   0 0 கிழிப்பது abscindere
   0 0 கிழ்ப்படிவது parere
   0 0 கீழே போடுவது amittere
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது inobedire
   0 0 குனிவது flectere
   0 0 கேலி பேசுவது jocari
   0 0 கைப்பற்றுவது capsere
   0 0 சந்திப்பது convenire
   0 0 சுத்தம் செய்வது lavare
   0 0 தடுப்பது votare
   0 0 திருடுவது amovere
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது condonare
   0 0 துடைப்பது delere
   0 0 தொந்தரவு செய்வது vexare
   0 0 தோற்கடிப்பது verberare
   0 0 நடுங்குவது quatere
   0 0 நடைபெறுவது evenire
   0 0 நம்புவது putare
   0 0 நினைவுகூறுவது commemorare
   0 0 நிரப்புவது complere
   0 0 நீக்குவது summovere
   0 0 பதிலளிப்பது respondere
   0 0 பழகிப்போவது solere
   0 0 பாதுகாப்பது servare
   0 0 பின்பற்றுவது sequi
   0 0 பிரிந்துவிடுவது dividere
   0 0 புகார் கொடுப்பது queri
   0 0 போராடுவது pugnare
   0 0 பொருள் சுட்டுவது significare
   0 0 மாற்றுவது commutare
   0 0 மீட்பது eripere
   0 0 மீண்டும் செய்வது iterare
   0 0 மூழ்குவது cadere
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது inpellere
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது promittere
   0 0 வாழ்த்துவது velle
   0 0 விடுவிப்பது solvere
   0 0 விரிப்பது explicare
   0 0 விரும்புவது velle
   0 0 விளக்குவது interpretari
   0 0 வெற்றிபெறுவது vincere
Languages: Tamil, Latin, more...
Lessons: Tamil-Latin, more...