வானிலை - Tempestus

மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்..

20 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Latin
Word Translation
   0 0 காற்று அடிக்கிறது ventosus est
   0 0 குளிராக உள்ளது. frigidus est
   0 0 குளிர் அடைதல் frigidus agere
   0 0 குளிர்ச்சியாக உள்ளது. alsus est
   0 0 சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது. calidus est
   0 0 நனைதல் umidus agere
   0 0 நனைத்தல் tingere
   0 0 பனி nix
   0 0 பனி பொழிகிறது. ningens est
   0 0 பனி பொழிதல் ningere
   0 0 மழை imber
   0 0 மழை பொழிகிறது. pluvius est
   0 0 மழை பொழிதல் pluere
   0 0 மாறுகிறது varius
   0 0 மூடுபனி caligo
   0 0 மேகமூட்டம் nubilus
   0 0 வானிலை caelum
   0 0 வானிலை மோசமாக உள்ளது. caelum malum est
   0 0 வெயில் அடிக்கிறது. apricus est
   0 0 வெளியே இதமாக இருக்கிறது. lepidus est
Languages: Tamil, Latin, more...
Lessons: Tamil-Latin, more...