மனித பண்புகள் 2 - Naturales Humani II41 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Latin
Word Translation
   0 0 அந்நியர் inusitatus
   0 0 ஆபத்தானவர் formidulosus
   0 0 இன்பமூட்டுபவர் lepidus
   0 0 உடை ஒழுங்கு இல்லாதவர் sordidatus
   0 0 எச்சரிக்கயானவர் cautus
   0 0 எரிச்சலூட்டுபவர் molestus
   0 0 ஏழை miser
   0 0 கலையுணர்வு கொண்டவர் artifex
   0 0 கவனமானவர் attentus
   0 0 கவலை நிறைந்தவர் anxius
   0 0 கவலையானவர் infelix
   0 0 கவலையானவர் infelix
   0 0 குழந்தைபோன்ற puerilis
   0 0 கோமாளித்தனமானவர் inconcinnus
   0 0 சமயோசிதமானவர் cogitabundus
   0 0 சுதந்திரமானவர் liberum
   0 0 சோம்பேறி ignavus
   0 0 சோகமானவர் maestus
   0 0 தீவிர சுபாவம் கொண்டவர் seriosus
   0 0 நியாயமானவர் rationabilis
   0 0 நிலையானவர் assiduus
   0 0 நேர்மை உள்ளம் படைத்தவர் sincerus
   0 0 நேர்மையற்றவர் fraudulentus
   0 0 நேர்மையானவர் probus
   0 0 பக்தியானவர் religiosus
   0 0 பயந்தவர் trepidus
   0 0 பரிவானவர் benigus
   0 0 பரிவு இல்லாதவர் iniquus
   0 0 பாங்காக உடையணிந்தவர் exornatulus
   0 0 பாங்கில்லாதவர் turpis
   0 0 பித்துப் பிடித்தவர் delirus
   0 0 புகழ்பெற்றவர் favorabilis
   0 0 பொறாமை கொண்டவர் aemulus
   0 0 பொறுமையானவர் patiens
   0 0 மனச் சோர்வு அடைந்தவர் demersus
   0 0 மரியாதையானவர் comis
   0 0 முட்டாள்தனமானவர் fatuus
   0 0 முதிர்ச்சி அடைந்தவர் adultus
   0 0 வயதானவர் canus
   0 0 வெளிப்படையாகப் பேசுபவர் apertus
   0 0 வேடிக்கையானவர் ridiculus
Languages: Tamil, Latin, more...
Lessons: Tamil-Latin, more...