மனித உடல் பாகங்கள் - Articuli Corporis

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

39 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Latin
Word Translation
   0 0 அக்குள் ascella
   0 0 ஆணி clavus
   0 0 இடுப்பு coxa
   0 0 இரத்தம் sanguis
   0 0 உதடு labrum
   0 0 கணுக்கால் talus
   0 0 கண் oculus
   0 0 கண்கள் oculi
   0 0 கன்னம் bucca
   0 0 கழுத்து jugulum
   0 0 காது auris
   0 0 கால் crus
   0 0 கை braccium
   0 0 கை manus
   0 0 கைமுஷ்டி pugnus
   0 0 சிரித்த முகம் vultus subridens
   0 0 தலை caput
   0 0 தாடி barba
   0 0 தொண்டை gula
   0 0 தொப்புள் umbiculus
   0 0 தோல் cutis
   0 0 தோள்பட்டை umerus
   0 0 நெற்றி frons
   0 0 பல் dens
   0 0 பாதம் ped
   0 0 புருவம் frons
   0 0 மார்பகம் uber
   0 0 மீசை subium
   0 0 முகம் vultus
   0 0 முகவாய்க்கட்டை mentum
   0 0 முடி coma
   0 0 முதுகு spina
   0 0 முலைக் காம்பு papilla
   0 0 முழங்கால் genu
   0 0 முழங்கை cubitum
   0 0 மூக்கு nasus
   0 0 வயிறு alvus
   0 0 வாய் os
   0 0 விரல் digitus
Languages: Tamil, Latin, more...
Lessons: Tamil-Latin, more...