விலங்குகள் - Animalia

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி.

47 words

0 0
Word Language: Tamil
Translation Language: Latin
Word Translation
   0 0 அன்னப் பறவை cycnus
   0 0 ஆடு கத்துதல் balare
   0 0 ஆடு, மாடுகள் pecus
   0 0 ஆண் virilis
   0 0 ஆமை testudo
   0 0 இறக்கை ala
   0 0 musca
   0 0 ஊர்ந்து செல்பவை reptile
   0 0 ஒட்டகச்சிவிங்கி camelopardalis
   0 0 ஒட்டகம் camelus
   0 0 கன்று vitulus
   0 0 குதிரை equus
   0 0 குரைத்தல் latrare
   0 0 கோழி gallina
   0 0 சிலந்தி araneus
   0 0 சுண்டெலி mus
   0 0 சுறா canicula
   0 0 செல்லப்பிராணி delicium
   0 0 டால்பின் delphin
   0 0 தவளை rana
   0 0 தேனீ apis
   0 0 நத்தை cochlia
   0 0 நாய் canis
   0 0 நாய்க்குட்டி catulus
   0 0 நீள் மூக்கு proboscis
   0 0 பட்டாம்பூச்சி papilio
   0 0 பாம்பு serpens
   0 0 பாலூட்டி mammale
   0 0 புலி tigris
   0 0 புழு vermis
   0 0 பூச்சி bestiola
   0 0 பூனை feles
   0 0 பெண் femina
   0 0 பெண் வாத்து anser
   0 0 மாடு கத்துதல் mugio
   0 0 மாமிச உண்ணி carnivorum animal
   0 0 மியாவ் சப்தம் maumare
   0 0 மீன் piscis
   0 0 முதலை crocodillus
   0 0 முயல் cuniculus
   0 0 யானை elephantus
   0 0 வன ferox
   0 0 வரி virga
   0 0 வரிக்குதிரை zebra
   0 0 வரியிட்ட clavatus
   0 0 வாத்து anas
   0 0 வீட்டு domesticus
Languages: Tamil, Latin, more...
Lessons: Tamil-Latin, more...