زمان 1 - Tempus I

ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید..

Word Language: Farsi
Translation Language: Latin


Word  ·  Translation
 ·  relicum
 ·  longe
 ·  nuper
 ·  hodie
 ·  hodie
 ·  schedula
 ·  vesper
 ·  horarius
 ·  feria
 ·  calendarium
 ·  thunc
 ·  simul
 ·  sero
 ·  heri
 ·  dies
 ·  maturus
 ·  solarium
 ·  novus annus
 ·  nox
 ·  mane
 ·  meridies
 ·  cras
 ·  tempestas
 ·  statim
 ·  cotidie
 ·  semihora
 ·  effluxus
 ·  longe
 ·  secunda
 ·  minuta
 ·  hora
 ·  annus
 ·  saeculum
 ·  mensis
 ·  milliare
 ·  hebdomas

Languages

Farsi, Latin, more

Lessons

Farsi-Latin, more