ساختمان‌ها و سازمان‌ها - Aedificia, Constitutiones

کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها.

Word Language: Farsi
Translation Language: LatinWord  ·  Translation
 ·  colymbus
 ·  ripa
 ·  turris
 ·  valetudinarium
 ·  pharmacopolium
 ·  scola
 ·  universitas
 ·  officina
 ·  bracina
 ·  carcer
 ·  aedificium
 ·  legatio
 ·  aeriportus
 ·  apotheca
 ·  castrum
 ·  castrum
 ·  meschita
 ·  templum
 ·  pistrinum
 ·  deversorium
 ·  circus
 ·  pons
 ·  fabrica
 ·  bibliotheca
 ·  libraria
 ·  ecclesia

Languages

Farsi, Latin, more

Lessons

Farsi-Latin, more