غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2 - Cibus, Bracinae, Culina II

بخش دوم از درس خوشمزه.

Word Language: Farsi
Translation Language: LatinWord  ·  Translation
 ·  farina
 ·  prunum
 ·  ananasa
 ·  manga
 ·  melongena
 ·  lagona
 ·  versare
 ·  novus
 ·  raphanus
 ·  acidus
 ·  coquo
 ·  manducare
 ·  caviarum
 ·  minister
 ·  melo
 ·  cariota
 ·  deliciosus
 ·  cucumis
 ·  bucca
 ·  armeniacum
 ·  sardina
 ·  coquere
 ·  embamma
 ·  jubeo
 ·  farcimen
 ·  allium
 ·  rubus
 ·  lavare
 ·  salsus
 ·  saccharum
 ·  mellitus
 ·  olla
 ·  gustatus
 ·  mensa
 ·  coclear
 ·  absegmen
 ·  glutire
 ·  cocoa
 ·  lingere
 ·  citrum
 ·  frixura
 ·  banana
 ·  sugere
 ·  mandarinum
 ·  sal
 ·  salillum
 ·  bibere
 ·  stipula
 ·  persicum
 ·  carota
 ·  arancium
 ·  caseus
 ·  glubere
 ·  gustare
 ·  beta
 ·  furca
 ·  catillum
 ·  iocur
 ·  citrulus
 ·  brassica
 ·  mordere
 ·  pirum
 ·  cerasium
 ·  congelatus
 ·  frigidarium

Languages

Farsi, Latin, more

Lessons

Farsi-Latin, more