غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1 - Cibus, Bracinae, Culina I

درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما.

Word Language: Farsi
Translation Language: LatinWord  ·  Translation
 ·  aqua
 ·  sugitorium
 ·  aranciata
 ·  cervesa
 ·  culina
 ·  spinacium
 ·  oryza
 ·  lanx
 ·  ovum
 ·  comari
 ·  pullus
 ·  sinapis
 ·  esse
 ·  bellarium
 ·  bracina
 ·  fundere
 ·  acetarium
 ·  aristis
 ·  bulligo
 ·  malum
 ·  allium
 ·  fericulum
 ·  caesna
 ·  cenitare
 ·  vinum
 ·  socolata
 ·  lac
 ·  crusti
 ·  bacar
 ·  jentaculum
 ·  piper
 ·  calix
 ·  boleti
 ·  cafea
 ·  limonata
 ·  piscis
 ·  esicia
 ·  catus
 ·  conditura
 ·  pomum
 ·  panis
 ·  biscoctus
 ·  prandium
 ·  pisum
 ·  pisa
 ·  poculum
 ·  pepo
 ·  torta
 ·  coquere
 ·  caseus
 ·  libum
 ·  cepe
 ·  pitta
 ·  culter
 ·  thea
 ·  buturum
 ·  crustum
 ·  tomata
 ·  esca
 ·  succidia
 ·  bubula

Languages

Farsi, Latin, more

Lessons

Farsi-Latin, more