اعضای بدن انسان - Articuli Corporis

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید.

Word Language: Farsi
Translation Language: LatinWord  ·  Translation
 ·  cubitum
 ·  frons
 ·  digitus
 ·  braccium
 ·  coxa
 ·  nasus
 ·  sanguis
 ·  manus
 ·  dens
 ·  os
 ·  barba
 ·  genu
 ·  ascella
 ·  subium
 ·  caput
 ·  uber
 ·  umerus
 ·  vultus
 ·  vultus subridens
 ·  talus
 ·  labrum
 ·  pugnus
 ·  alvus
 ·  coma
 ·  clavus
 ·  umbiculus
 ·  papilla
 ·  ped
 ·  crus
 ·  spina
 ·  cutis
 ·  frons
 ·  mentum
 ·  oculus
 ·  oculi
 ·  jugulum
 ·  gula
 ·  auris
 ·  bucca

Languages

Farsi, Latin, more

Lessons

Farsi-Latin, more