Auto - Mobil

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Apakah anda sedang berada di sebuah negeri asing dan ingin menyewa mobil? Anda harus tahu di mana letak kemudinya.

words

      

Barvy - Warna-warni

Vše o červené, bílé a modré. Semua tentang warna merah, putih dan biru

words

      

Budovy, organizace - Bangunan, Organisasi

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Gereja, bioskop, stasiun kereta api, pertokoan

words

      

Čas 1 - Waktu 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Waktu terus berlalu! Tiada waktu untuk berlama-lama! Pelajari mengenai waktu bersama Internet Polyglot, sekarang!

words

      

Čas 2 - Waktu 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Jangan sia-siakan waktu anda! Pelajari kata-kata baru

words

      

Části lidského těla - Bagian Tubuh Manusia

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Tubuh merupakan wadah bagi jiwa. Belajar mengenai kaki, tangan dan telinga

words

      

Čísla - Angka

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Satu, dua, tiga… Jutaan, Miliaran

words


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Makanan, Restoran, Dapur 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Pelajaran yang lezat. Semua tentang makanan kesukaan, yang enak, serta cemilan kecil anda

words

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Makanan, Restoran, Dapur 2

Pokračování lekce k sežrání.. Bagian dua dari Pelajaran yang lezat

words
      

Města, ulice, doprava - Kota, Jalanan, Transportasi

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Jangan sampai tersesat di kota besar. Tanyakan bagaimana caranya agar anda dapat sampai di gedung opera

words

      

Míry, měření - Ukuran, Pengukuran

Máte raději palce, nebo centimetry?. Apakah anda lebih memilih ukuran inci atau senti meter? Sudahkah anda ukur?

words

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Agama, Politik, Militer, Ilmu Pengetahuan

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Jangan lewatkan pelajaran terserius kami dari semua pelajaran lainnya ! Buatlah perdamaian, bukan peperangan!

words

      

Nástroje - Peralatan

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Mengetahui apa yang seharusnya anda gunakan untuk membersihkan, memperbaiki, berkebun

words

      

Oblečení 1 - Pakaian 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Semua mengenai apa yang anda kenakan agar terlihat bagus dan tetap hangat

words


      

Peníze, nakupování - Uang, Belanja

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Jangan lewatkan pelajaran ini. Belajar mengenai cara menghitung uang

words

      

Počasí - Cuaca

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Tidak ada cuaca yang buruk, semua cuaca itu baik

words

      

Pocity, smysly - Perasaan, Indera

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Semua tentang rasa cinta, rasa benci, indera pencium dan indera peraba

words

      

Pohyb, směry - Gerakan, Arah

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Majulah perlahan, mengemudi dengan selamat.

words

      

Popis člověka 1 - Sifat Manusia 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Bagaimana menjelaskan tentang orang di sekitar anda

words


      

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Ucapan-ucapan Salam, Permintaan, Penyambutan, Perpisahan

Jak se dostat mezi lidi. Mengetahui bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang lain

words

      

Práce, podnikání, kancelář - Kerja, Bisnis, Perkantoran

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Jangan bekerja terlampau keras. Beristirahatlah sejenak, pelajari kata-kata mengenai pekerjaan

words

      

Příroda - Alam

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Lestarikan alam, dari mana anda berasal!

words

      

Profese - Pekerjaan

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Betapa pentingnya memiliki sebuah pekerjaan yang baik dewasa ini. Bisakah anda menjadi seorang profesional tanpa pengetahuan mengenai bahasa asing? Hampir tidak mungkin!

words

      

Rodina - Keluarga

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Ibu, ayah, sanak saudara. Keluarga merupakan hal terpenting dalam hidup.

words

      

Rostliny - Tumbuhan

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Belajar tentang keajaiban alam di sekitar kita. Semua mengenai tumbuhan: pepohonan, bunga, dan semak

words


      

Sporty, hry, koníčky - Olah raga, Permainan, Hobi

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Bersenang-senanglah. Semua tentang sepak bola, catur dan pertandingan

words

      

Vzdělání 1 - Pendidikan 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Semua tentang sekolah, perguruan tinggi, universitas

words

      

Vzdělání 2 - Pendidikan 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Bagian 2 mengenai pelajaran terkenal kita dalam proses pendidikan

words

      

Zábava, umění, hudba - Hiburan, Seni, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Apa jadinya hidup kita tanpa seni ? Sebuah cangkang yang kosong belaka

words


      

Zdraví, medicína, hygiena - Kesehatan, Obat, Ilmu Kesehatan

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Bagaimana memberi tahu dokter mengenai sakit kepala yang anda rasakan

words

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografi: Negara-negara, Kota-kota...

Poznejte svět, ve kterém žijete. Mengenal dunia dimana anda tinggal

words

      

Život, Stáří - Hidup, Usia

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Hidup ini singkat. Pelajari semua tahap-tahap kehidupan sejak kelahiran hingga kematian.

words

      

Zvířata - Binatang

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Kucing dan anjing. Burung dan ikan. Segalanya tentang binatang

words

Languages: Czech, Indonesian, more...
Lessons: Czech-Indonesian, more...