Auto - Bil

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

words

      

Barvy - Farver

Vše o červené, bílé a modré. Alt om rød, hvid og blå

words

      

Budovy, organizace - Bygninger, Organisationer

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kirker, teatre, togstationer, butikker

words

      

Čas 1 - Tid 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

words

      

Čas 2 - Tid 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Spild ikke din tid! Lær nye ord

words

      

Části lidského těla - Menneskets kropsdele

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

words

      

Čísla - Tal

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. En, to, tre...Millioner, milliarder

words


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

words

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Pokračování lekce k sežrání.. Del to af lækkerbisken

words
      

Města, ulice, doprava - By, Gader, Transport

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

words

      

Míry, měření - Mål, Måleenheder

Máte raději palce, nebo centimetry?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

words

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

words

      

Nástroje - Værktøj

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

words

      

Oblečení 1 - Tøj 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

words


      

Peníze, nakupování - Penge, Indkøb

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

words

      

Počasí - Vejr

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

words

      

Pocity, smysly - Følelser, Sanser

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

words

      

Pohyb, směry - Bevægelser, Retninger

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Kør roligt og sikkert.

words

      

Popis člověka 1 - Menneskelige kendetegn 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Sådan beskrives folk omkring dig

words


      

      

Práce, podnikání, kancelář - Arbejde, Forretning, Kontor

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

words

      

Příroda - Natur

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Bevar naturen, din moder!

words

      

Profese - Profession

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

words

      

Rodina - Familie

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

words

      

Rostliny - Planter

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

words


      

Sporty, hry, koníčky - Sport, Spil, Hobbyer

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

words

      

Vzdělání 1 - Uddannelse 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alt om skole, højskole, universitet

words

      

Vzdělání 2 - Uddannelse 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

words

      

Zábava, umění, hudba - Underholdning, Kunst, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

words


      

Zdraví, medicína, hygiena - Sundhed, Medicin, Hygiejne

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

words

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografi: Lande, Byer...

Poznejte svět, ve kterém žijete. Kend den verden, som du bor i

words

      

Život, Stáří - Liv, Alder

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

words

      

Zvířata - Dyr

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

words

Languages: Czech, Danish, more...
Lessons: Czech-Danish, more...