ขนาด การวัด - 단위 측정

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?

32 words

0 0
Word Language: Thai
Translation Language: Korean
Word Translation
      0 0 กลาง    중간
      0 0 กว้าง    넓은
      0 0 กิโลกรัม    킬로그램
      0 0 ข้อจำกัด    제한
      0 0 ครึ่ง    절반
      0 0 ความยาว    길이
      0 0 ความสูง    높이
      0 0 ความหนา    두께
      0 0 คู่    한 쌍
      0 0 ชั่งน้ำหนัก    무게가 나가다
      0 0 ชิ้น    조각
      0 0 ดีกรี    정도
      0 0 ต่ำ    낮은
      0 0 น้อยกว่า    더 적은
      0 0 น้ำหนัก    무게
      0 0 ปริมาณ   
      0 0 ปอนด์    파운드
      0 0 ปานกลาง    평균
      0 0 มากกว่า    더 많은
      0 0 ยาว   
      0 0 ระดับ    수준
      0 0 ลิตร    리터
      0 0 วัด    재다
      0 0 ว่าง    텅빈
      0 0 สูง    높은
      0 0 ส่วน    부분
      0 0 หนัก    무거운
      0 0 เครื่องชั่ง    저울
      0 0 เปอร์เซ็นต์    퍼센트
      0 0 เมตร    미터
      0 0 โหล    한 다스
      0 0 ไกล   
Languages: Thai, Korean, more...
Lessons: Thai-Korean, more...