สถานฑูต  -  大使館

สถานฑูต - 大使館Usage Examples

สถานฑูต (タイ語)


大使館 (日本語)