โรงงาน  -  工場

โรงงาน - 工場Usage Examples

โรงงาน (タイ語)


工場 (日本語)