ภรรยา  - 

ภรรยา - 妻Usage Examples

ภรรยา (タイ語)


(日本語)