ก้าน  - 

ก้าน - 軸Usage Examples

ก้าน (タイ語)


(日本語)