สภาพอากาศเป็นอย่างไร?  -  Πως είναι ο καιρός;

สภาพอากาศเป็นอย่างไร? - Πως είναι ο καιρός;Usage Examples

สภาพอากาศเป็นอย่างไร? (タイ語)


Πως είναι ο καιρός; (ギリシア語)