மஞ்சள்  -  geel

மஞ்சள் - geelUsage Examples

மஞ்சள் (Tamil)