πλάτη  - 

πλάτη - 腰Usage Examples

πλάτη (ギリシア語)


(日本語)